Etappi 1: Omannäköinen elämä > Hyvinvointi ja jaksaminen

Elämänalueet

Hyvään elämään voi kuulua monenlaisia asioita. Yksi tärkeimmistä ovat ihmissuhteet ja suhde lähimpiin ihmisiin. Suurin osa omaishoitajista hoitaa omaa puolisoaan. Jos olet puolisosi omaishoitaja, mieti suhdettasi hoidettavaan puolisoosi. Millainen se on?

Omaishoitajuus voi helposti luoda pulmia parisuhteeseen. Kuitenkin kumpikin voi saada onnistumisen kokemuksia ja löytää suhteesta uusia puolia tässä uudessakin tilanteessa. Parhaimmillaan se on sitä, että kumpikin kokee olevansa toiselle tärkeä ja tarpeellinen. Parisuhdetta yhdistävät pitkä yhdessä kuljettu matka, yhteinen arki ja yhteiset muistot. Kiintymys toiseen säilyy, vaikkei muisti aina pelaisikaan.

Mieti, mitä puolisosi tai hoidettava läheisesi sinulle merkitsee. Mitä yhteinen taival hänen kanssaan merkitsee sinulle? Vaikka se ei olisikaan ajankohtaista, on myös hyvä pohtia, mitä elämään jää, kun jää yksin. Voit pohtia näitä kysymyksiä myös läheisesi kanssa.

Mitkä alla olevista elämänalueista ovat tässä tilanteessa tärkeitä sinulle? Mieti tärkeitä asioita oman itsesi, hoidettavan läheisesi ja muiden läheistesi kannalta. Napsauttamalla alla olevia linkkejä voit lukea esimerkkejä eri elämänalueilta.

”Haluan huolehtia perheestäni ja perheenjäsenten hyvinvoinnista.”

Millaisia haluaisit perhesuhteidesi olevan? Millainen haluat olla puolisona, vanhempana, sisaruksena tai sukulaisena? Millainen haluaisit suhteesi hoidettavaan puolisoosi tai läheiseesi olevan?

”Haluan pitää yhteyttä ystäviini.”

”Minulle on tärkeää tukea ystäviäni silloin, kun heillä on vaikeaa.”

Millaisia haluat ystävyyssuhteidesi olevan?

”Annan itselleni aikaa oman itsen tutkiskeluun ja mietiskelyyn.”

”Haluan kehittää itseäni ja oppia uusia asioita.”

Millä tavoin itsesi kehittäminen vie sinua eteenpäin tiellä, jota haluat kulkea?

”Minulle on tärkeää pitää kunnostani huolta, jotta minulla on energiaa tehdä muitakin asioita.”

”Haluan pysyä terveenä.”

Mikä on sinulle terveydessä tärkeää? Onko esimerkiksi jaksamisella, unella, ruokavaliolla, henkisellä hyvinvoinnilla tai liikunnalla merkitystä sinulle? Mistä syistä?

”Rentoudun ja virkistyn luonnossa liikkuessani.”

”Haluan suojella luontoa ja pitää sen puhtaana.”

Mitä luonto sinulle merkitsee?

”Pidän arvossa sitä, että minulla on omaa aikaa.”

”Haluan harrastaa ja olla aktiivinen.”

Jos sinun on mahdollista saada vapaa-aikaa, millaista se olisi? Mitä siihen kuuluisi?