Etappi 5: Hyväksyntä > Harjoitusta hyväksyntään

Välttämisen vastakohta

OMApolku opettaa hyväksyntää, joka on vastakohta välttämiselle. Välttämisellä tarkoitamme vaikeiden ajatusten ja tunteiden tukahduttamista tai torjumista. Ohjelman tavoitteena on auttaa ymmärtämään, että välttämisellä on ikävät seuraukset ja seurauksena on yleensä uupuminen ja paha olo.

OMApolku opettaa taitoja käsitellä noita ei-toivottuja tunteita. Taidot voi ottaa käyttöön tilanteissa, joissa noita vaikeita tunteita esiintyy. Nuo tilanteet voivat olla hoitotilanteita tai mitä tahansa muita arjen tilanteita, joissa ei-toivottuja tunteita esiintyy.

Kokeile vielä seuraavien sivujen harjoituksia, jotka harjoittavat näitä taitoja.