Etappi 1: Omannäköinen elämä > Vahvuuksia ja voimavaroja

Tärkeää työssäsi

Omaishoitajan työ voi olla fyysisesti ja henkisesti raskasta. On kiireisiä, pitkiä päiviä, yksinäisyyttä ja unettomuutta. Omaishoitajuus on usein niin sitovaa, että oma elämä ja omat tarpeet jäävät helposti sivurooliin.

Toisaalta omaishoitajuuteen liittyy paljon myönteisiä kokemuksia ja tunteita, kuten tyytyväisyyttä ja kiitollisuutta ja halua huolehtia tärkeästä läheisestä, jonka rinnalla on kulkenut vuosikymmenet. Omalla työllä on merkitystä ja tarkoitus. Nämä myönteiset tekijät vaikuttavat siihen, että omaishoitaja jaksaa tehdä hoitotyötä.

Pohdi seuraavia kysymyksiä omalla kohdallasi ja kirjoita halutessasi vastaukset vihkoon tai päiväkirjaan.

Mikä omassa hoitotyössäsi on tärkeää ja saa sinut jaksamaan?

Miten jatkaisit seuraavaa lausetta: Haluan toimia oimaishoitajana, koska…