Etappi 3: Tunteet > Tunteet auttamistyössä

Uupumus

Jotta auttamistyössä jaksaa, on hyvä oppia tunnistamaan omat tunteensa. Kun on tietoinen siitä, millaisia tunteita autettava ja auttamistyö itsessä herättää, se voi helpottaa omaa olemista ja ehkäistä uupumusta.

Uupunut omaishoitaja voi tuntea monenlaisia kielteisiä tunteita, joita hän yrittää parhaan kykynsä mukaan torjua. Noita tunteita voi olla vaikea tunnistaa – ne voivat näyttäytyä epämääräisenä pahana olona, väsymyksenä ja surullisuuden tunteina, jota on vaikea pukea sanoiksi. Tunteet voivat vaihdella epätoivosta ja pettymyksestä syyllisyyteen ja ahdistukseen. Ne voivat olla häpeää siitä, että väsyy jatkuvaan huolehtimiseen toisesta: ”En saisi tuntea tällä tavalla. Tämä on väärin.” Auttajan epätoivo voi puolestaan vaikuttaa autettavaan ja tehdä auttamistyön raskaaksi.

Seurauksena saattaa olla jatkuva syyllisyyden tunteminen ja katkeroituminen ja lopulta täydellinen uupumus.